Terapie które prowadzimy

skróconych wędzidełek
miofunkcjonalna
karmienia noworodków i niemowląt
wybiórczości pokarmowej/ARFID
nadmiernego ślinienia
wad wymowy
opóźnionego rozwoju mowy
osób w trakcie leczenia ortodontycznego
oddechowa metodą Butejki
regulatorami MFS
kinesiotaping logopedyczny

oraz

wspomaganie rozwoju dzieci
wczesna nauka czytania