Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna
Terapia wad wymowy
Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Terapia dysleksji
Terapia zaburzeń karmienia
Terapia wybiórczości pokarmowej
Terapia dzieci urodzonych przedwcześnie
Wczesna nauka czytania
Wspomaganie rozwoju dzieci
Wczesna interwencja logopedyczna


Zarezerwuj termin wizyty: Kontakt